Two ampules of epinephrine, a cardiac monitor, and a mechanical ventilator are enough to make me live.
187 beats per minute

LAMON

Kapag high school buddies ang kasama ko, lamon talaga kami palagi. Halata naman sa larawan. Hindi kami naaawa sa sarili namin. As in, kahit saan kami magpunta at saan kami kumain, hindi namin maiwasang lumamon. Anong magagawa namin kung masarap kumain, ‘di ba? Nagbabayad naman kami. LOL

[ 159/365 ]

  1. codebluealert posted this