Two ampules of epinephrine, a cardiac monitor, and a mechanical ventilator are enough to make me live.
187 beats per minute

Naka-dalawang strain na ako ng Dengue virus at ayaw ko nang maranasan ‘yung natitira pang dalawa. Pasyente po ngayon ang nars.

  1. washedoutrainbow said: Pagaling ka, Drex! :)
  2. theboywhoshouldreallystopcaring said: get well!
  3. maydayelectric said: uy get well soon!
  4. nurseinrepair said: Pagaling!
  5. hectorosexual said: Aw get well soon </3
  6. codebluealert posted this