Two ampules of epinephrine, a cardiac monitor, and a mechanical ventilator are enough to make me live.
Recent Tweets @
145 beats per minute

TANAWIN

Ang sarap lang umupo at tumingin ng malayo. Ang sarap pagmasdan ng maliliit na puno at mga inprastrakturang kasing-liit ng guyam. Problema at lungkot, sumama ka na sa ihip ng hangin.

[ 144/365 ]

  1. codebluealert posted this