Two ampules of epinephrine, a cardiac monitor, and a mechanical ventilator are enough to make me live.
167 beats per minute

TANAWIN

Ang sarap lang umupo at tumingin ng malayo. Ang sarap pagmasdan ng maliliit na puno at mga inprastrakturang kasing-liit ng guyam. Problema at lungkot, sumama ka na sa ihip ng hangin.

[ 144/365 ]

  1. codebluealert posted this