Two ampules of epinephrine, a cardiac monitor, and a mechanical ventilator are enough to make me live.
187 beats per minute

Bakit ba wala pa ring nagkakagusto sa akin? Malapit na ako sa palugit ko. Tatlong taon na lang at bente-otso anyos na ako.

  1. codebluealert posted this