Two ampules of epinephrine, a cardiac monitor, and a mechanical ventilator are enough to make me live.
187 beats per minute

SANGGOL

Isang kagalakan na masilayan ang pagsibol ng isang bagong buhay. Nakakatuwang isipin ang takbo ng buhay ng isang sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina. At mas lalong nakakatuwang isipin na isa ka sa mga makakasaksi ng kanyang unang pag-iyak.

May basbas mula sa mga magulang ang pagkuha ko ng larawan. Huwag kang mag-alala.

[ 79/365 ]

  1. codebluealert posted this