Two ampules of epinephrine, a cardiac monitor, and a mechanical ventilator are enough to make me live.
187 beats per minute

Ako ba ang Tamaraw na hinahanap mo? Huwag kang mag-alala, nandito lang ako. Handang manuwag para sa’yo.

  1. nalbuphine said: Hahaha may pichur din kami jan mismo :))
  2. codebluealert posted this